کاهش بلیط های تئاتر و موزه های مسکویت مسن لغو شد

02.11.2020
بازدید تخفیف از م institutionsسسات فرهنگی مسکو به طور موقت برای مسکویان بالای 65 سال لغو شد

ما در مورد تئاترها ، موزه ها ، سالن های کنسرت و سایر اماکن تابعه اداره فرهنگ مسکو صحبت می کنیم. دستور تالار شهر به دلیل شرایط اپیدمیولوژیک سخت در شهر برای دوره 2 تا 29 نوامبر معتبر است.

“Orpheus”

02.11.2020

جشنواره ای را در art-center.ru انتخاب کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>