ماکارویچ و کورتنف کنسرتی را در حمایت از بلاروسی

این شبهه وجود دارد که این نوازندگان در پخش آنلاین کنسرت از Live Stars Club ، لایک و نظر را خاموش نمی کنند و همچنین آن را رد می کنند از اقدامات آنها به عنوان مثال “برادران بزرگ پاپ”. وجوه جمع آوری شده توسط فرهنگیان به صندوق کمک مالی به خانواده های سرکوب شده اهدا می شود. سازمان دهندگان پارتیزان-فست گفتند: “ما می خواهیم مردم برادر کلمه” روسیه “را با خبرنگاران مغرض و مقامات امنیتی که آماده تنظیم امور در خیابانهای مینسک هستند ، مرتبط نکنند.”