ماکولای کالکین با شوخی در مورد سالگرد

ستاره فیلم تنها در خانه ، مکالی کالکین در توییت خود نوشت:” سلام مردم! می خواهید پیر شوید؟ من 40 سالمه. خواهش میکنم ” این پیام به زودی صدها هزار “بازتوییت” و بیش از 1.8 میلیون “لایک” دریافت کرد.

در این اظهار نظر ، بسیاری از کاربران اینترنت از شوخی این بازیگر قدردانی کردند و خاطرنشان کردند که حتی کسانی که اکنون کمی بیش از 20 سال دارند ، احساس “پیر” می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>