ماسک های پزشکی در بوداپست برای گوش دادن به موسیقی در سالن

سازگار است
17.09.2020
در بوداپست ، رهبر ارکستر ماسک پزشکی ویژه ای را با گوش برای دوست داران موسیقی ابداع کرد.

او ماسک معمول را بهبود بخشید ، بدون آن تماشاگران اجازه ورود به سالن کنسرت را ندارند. حالا به نظر می رسد مثل دو کف دست روی گوش ها است. مردم اغلب از این ژست برای شنیدن بهتر شخص مقابل استفاده می کنند.

“صدا گرمتر می شود زیرا در سالن از همه جهات به گوش برخورد می کند ، از جمله اینکه از دیوار پشتی صدا می زند. اما اگر صدا از عقب کسل کننده باشد ، پس ما می توانیم از چنین دیوار طبیعی استفاده کرده و یک محیط صوتی و حجمی را در اطراف خود ایجاد کنیم. ”

TC “فرهنگ”

17.09.2020