وزیر فرهنگ Lyubimova به دلیل ویروس کرونا ویروس کرونا بار دیگر به انزوا رفت سرویس مطبوعاتی وزارت فرهنگ گزارش داد که رئیس بخش ، اولگا لیوبیمووا ، همانطور که به انزوا رفت ، از راه دور کار خواهد کرد. / p> همانطور که در پیام عنوان شد ، دلیل آن شناسایی ویروس کرونا در COVID-19 در پدر وی بود. مشخص شده است که در حال حاضر پدر وزیر ، رئیس مدرسه عالی تئاتر Shchepkin ، بوریس لیوبیموف ، در بیمارستان است. در ابتدای ماه مه ، Lyubimova پس از آلوده شدن به ویروس کرونا ، قبلاً به مکانی دور افتاده بود. گزارش شد که بیماری وی خفیف است.

خدمات مطبوعاتی وزارت فرهنگ گزارش داد که رئیس بخش اولگا لیوبیموا از راه دور کار خواهد کرد ، زیرا او به انزوا رفت