سینماهای مسکو در سردرگمی

امروز توسط مقامات مسکو معرفی شدند: از روز جمعه ، تئاترها و سالن های کنسرت فقط یک چهارم سالن ها را می توانند پر کنند. مدیر تئاتر واختانگوف ، کریل کروک گفت که بازی کردن این نمایش ها بی فایده خواهد بود و همچنین مشخص نیست که با بلیط های فروخته شده چه باید کرد. این نظر توسط مدیر کل تئاتر بولشوی ولادیمیر اورین مشترک است.

مدیریت تئاتر موسیقی استانیسلاوسکی و نمیروویچ-دانچنکو حکم شهردار را متناقض می دانند. اکنون فروش بلیط نمایش متوقف شده است كه از نظر ظرفیت به حد مجاز رسیده است ، اما تئاتر خاطرنشان می كند با اقدامات جدید ، نمایش ها بی فایده می شوند.