گروه کر سینودال مسکو یک کنسرت خیریه

را برگزار می کند 03.08.2020
یک کنسرت خیریه با حمایت از مرمت کلیسای زندگی ترینیتی Trinity در یتیم خانه سابق به نام برادران باقروشین برگزار می شود. ru / u / 2020 / av_al / 2a4b79fb.jpg “>

موسیقی کاهنان و آهنگسازان به صدا در خواهد آمد: مجمع الجزایر واسیلی زینوویف و نیکولای ودرنیکوف ، و همچنین متروپولیتن هیلاریون (آلفف). توسط هنرمند ارجمند روسیه الکسی پوزاکوف اجرا شده است

این رویداد توسط گروه سیاست های ملی و روابط بین منطقه ای شهر مسکو و بنیاد کمک به احیای گروه کر سینودال با حمایت شرکت های Unipro و Severstal برگزار شده است.

< ” Orpheus”

03.08.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>