نوازندگان متروپولیتن اپرا نیویورک را ترک می کنند

طبق گفته اولین نوازنده ارکستر چلسی ناکس ، او و شوهرش ، که یک نوازنده نیز بودند ، قصد داشتند خانه ای بخرند ، اما اکنون خانواده مجبور به زندگی با پدر و مادر خود می شوند:

“از نظر احساسی ، از دست دادن شغل من برای من به اندازه از دست دادن درآمدم دردناک بود. من امیدوار بودم که بچه دار شدن زندگی من را تغییر دهد ، اما اکنون ، در انزوا و برنامه ای برای آینده ، پیدا کردن تعادل برایم دشوار است. نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. “

با لغو کل فصل توسط اپرا متروپولیتن ، نوازندگان ارکستر بیش از یک سال در معرض خطر زندگی بدون مزد هستند.