افراد مشهوری که در “آخرین قهرمان” جدید شرکت خواهند کرد ،

نامگذاری شده اند

شرکت کنندگان در فصل جدید نمایش محبوب روسیه” آخرین قهرمان “شناخته شده اند. همانطور که تهیه کنندگان تصور می کنند ، برندگان فصل های گذشته با تازه واردین این پروژه مخالفت می کنند. آنها قبلا رضایت خود را برای شرکت داده اند: نادژدا انگارسکایا ، ستاره زن کمدی ، برنده فصل گذشته ، سرگئی اودینتسوف تاجر و النا پرووا نوازنده.

علاوه بر این ، در این پروژه شركت كنند: دكتر شیر از منطقه بلگورود دیمیتری پاولیوك ، رئیس بخش گردشگری در دولت منطقه یاروسلاول ولادیمیر لیسنكو ، مجری تلویزیون آیدا مارتیروسیان و دیگران.