برندگان جایزه امی

اعلام شدند

< / div>

برندگان جوایز امی اعلام شدند. هفتاد و دومین مراسم اهدای جوایز به طور مستقیم در ABC برگزار شد.

به عنوان مثال ، “فرزندان” برنده جایزه اسکار بهترین سریال درام شد.

شیت کریک جایزه بهترین سریال کمدی را دریافت کرد.

The Guardians بهترین سریال کوتاه را نام برد

علاوه بر این ، جرمی استرانگ بازیگر و زندایا بازیگر جوایز اسکار بهترین بازیگر و بازیگر سریال درام را دریافت کرده اند.