فیلم ناشناخته مجموعه “آندری روبلف” ساخته تارکوفسکی

حراج خواهد شد

فیلم مستند از کارگردان فیلم آندره تارکوفسکی کارگردان فیلم آندری روبلف به حراج گذاشته می شود. همانطور که در یکی از خانه های حراج پایتخت گزارش شده است ، این فیلم “هرگز در انظار عمومی نمایش داده نشده است”.

گزارش شده است که تعداد زیادی حلقه از سه حلقه تشکیل شده است و زمان کلی آن 33 دقیقه و 04 ثانیه است. عنوان شده است که ویژگی این فیلم این است که نمی توان از آن کپی کرد.

فیلم تهیه شده برای حراج کار گروه فیلم را در هنگام آماده سازی فیلمبرداری از قسمتهای اصلی فیلم ضبط می کند ، خود تارکوفسکی ، شاعر نیکولای گلازکوف ، بازیگر برجسته آناتولی سولونیتسین و دیگران وارد لنز می شوند.