نتربکو اجرای نمایش در ماریینسکی را به پایان سال

موکول کرد 11.09.2020
آنا نتربکو اجرای بعدی خود را در تئاتر ماریینسکی به تاریخ دیگری موکول کرد.

طرفداران این ستاره قصد داشتند خواننده را در تاریخ 18 سپتامبر به عنوان تاتیانا در اپرای “اوژن وانگین” چایکوفسکی ببینند ، اما اکنون باید تا دسامبر صبر کنند. دلایل تغییرات در پوستر گزارش نشده است. در نمایشی که توسط یوری تمیرکانف به صحنه رفته است ، تکنوازان برجسته گروه معرفی می شوند.

“Orpheus”

11.09.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>