گالری جدید Tretyakov به کار عادی خود بازمی گردد

20/9/2020
گالری جدید Tretyakov کار نمایشگاه هایی را که پس از طغیان یکی از نمایشگاه ها آسیب دیده است از سر می گیرد.

در 16 سپتامبر نمایشگاه “هرگز برای همیشه. 1968-1985 “. پروژه «شاهکارهایی از کازان. از Roerich تا Kandinsky. با صدمین سالگرد تاتارستان “از هفدهم سپتامبر برای بازرسی در دسترس خواهد بود. در پایان ماه اوت ، هنگام باران ، سقف نشت کرد و آب به داخل ساختمان ریخت. این مشکل با فاضلاب طوفانی فرسوده که نتوانست از پس جریانهای قدرتمند برآید ، تشدید شد.

“Orpheus”

09/16/2020