نووسیبیرسک اپرا به دلیل فروش کم بلیط

عملکرد را به تعویق می اندازد

نمایش های باله اعلام شده در لیست پخش از 5 نوامبر تا 21 نوامبر ، در ژانویه و فوریه 2021 نمایش داده می شود. مدیریت گروه توضیح داد که تئاتر اقدامات سختی را برای جلوگیری از شیوع عفونت انجام می دهد ، اما با این وجود ترس در بین مردم نووسیبیرسک افزایش می یابد. در یک پیام گسترده آمده است: “NOVAT نمی تواند به هنرمندان اجازه دهد روی صحنه مقابل یک سالن نیمه خالی کار کنند.”

در ماه اکتبر ، اپرا ، گروه کر و گروه تقلید تئاتر اپرا و باله نووسیبیرسک به دلیل موارد آلودگی به ویروس کرونا و تشخیص SARS در موسسه ، به کار از راه دور روی آورد. سپس مدیریت NOVAT اطمینان داد که هیچ برنامه ای برای لغو عملکرد در این موسسه وجود ندارد.