نووسیبیرسک اپرا به دلیل فروش کم بلیط

عملکرد را به تعویق می اندازد

نمایش های باله اعلام شده در لیست پخش از 5 نوامبر تا 21 نوامبر ، در ژانویه و فوریه 2021 نمایش داده می شود. مدیریت گروه توضیح داد که تئاتر اقدامات سختی را برای جلوگیری از شیوع عفونت انجام می دهد ، اما با این وجود ترس در بین مردم نووسیبیرسک افزایش می یابد. در یک پیام گسترده آمده است: “NOVAT نمی تواند به هنرمندان اجازه دهد روی صحنه مقابل یک سالن نیمه خالی کار کنند.”

در ماه اکتبر ، اپرا ، گروه کر و گروه تقلید تئاتر اپرا و باله نووسیبیرسک به دلیل موارد آلودگی به ویروس کرونا و تشخیص SARS در موسسه ، به کار از راه دور روی آورد. سپس مدیریت NOVAT اطمینان داد که هیچ برنامه ای برای لغو عملکرد در این موسسه وجود ندارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>