تئاتر اپرا و باله نووسیبیرسک برای تعمیر گنبد منحصر به فرد

پول دریافت خواهد کرد

یک شی هنری به ارتفاع یک ساختمان مسکونی 12 طبقه دارای یک ساختار منحصر به فرد است که خود را پشتیبانی می کند. شرایط اضطراری گنبد نیاز به کارهای مرمت فوری دارد. انتظار می رود تئاتر تا پایان امسال حدود 250 میلیون روبل از بودجه دولت دریافت کند.

تجهیزات مجدد در مقیاس بزرگ سالن بزرگ NOVAT از تابستان 2019 انجام شده است. پاییز گذشته ، مدیریت گروه در جلسه ای با ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور این کشور ، گفت كه مبلغ مورد نیاز برای اتمام بازسازی ساختمان تئاتر اپرا و باله نووسیبیركسك برای سالهای 2020-2021 حدود 1.5 میلیارد روبل خواهد بود.