وزارت فرهنگ ترتیب صندلی جدیدی را برای بینندگان

ما بالا بروید تا دوم ، چون ما احساس مثبتی داریم که اوضاع در حال بهبود است ، آرامش محدود کننده ای وجود دارد اندازه گیری می کند. در در پایان ماه اوت ما به Rospotrebnadzor با پیشنهادها برای صندلی ها. قطعاً پیشنهادات ما یک طرح صفحه چک را تکرار می کند. محدودیت هایی وجود خواهد داشت (توسط اشغال اتاق) در حالی که وضعیت بعید است آیا ما را به 100٪ اشغال نیاز داشت ، اما we وفادارترین گزینه را انتخاب کنید “، – گفت مانیلووا.

او تصریح کرد که این تصمیم در پایان ماه اوت اتخاذ خواهد شد ، زیرا روسپوتبرنادور آماده است تا بیش از دو دوره اپیدمیولوژیک پیش بینی کند. یکی 14 روزه است. “ ما ما همیشه در هستیم گفتگو ، ما دائماً در حال ایجاد وضعیت وفادارانه تری برای نهادهای فرهنگی خود هستیم “، – مانیلووا را اضافه کرد.