خواننده اپرا ویاچسلاو وویناروسکی در مسکو درگذشت

برای سالها ویاچسلاو ایگورویچ به عنوان تکنواز در صحنه تئاتر موسیقی استانیسلاوسکی و نمیروویچ-دانچنکو ظاهر شد ، جایی که در اوایل دهه 70 شغل خود را پیدا کرد … وویناروفسکی به نمایش های تئاتر بولشوی دعوت شد و همچنین در اپرای مجلسی وین و تئاتر کموناله در بولونیا به اجرای برنامه پرداخت. مخاطبان خواننده را در نقش های تنوری مانند تروفالدینو در عشق به سه پرتقال ساخته سرگئی پروکوفیف ، تریک در اوژن اونگین ساخته پیوتر ایلیچ چایکوفسکی ، پنگ در توراندوت اثر جاکومو پوچینی ، نیهیلیست در لیدی مکبث منطقه متسنسک ، دیمیتری شوستاکوویچ به یاد می آورند. همچنین به مسیو دوبوست در جنگ و صلح سرگئی پروکوفیف مراجعه کنید.