ارکستر Concertgebouw هادی شایسته ای پیدا نکرد

روزنامه هلند Het Parool در این باره توسط سرپرست مدیر گروه داوید بازین مطلع شد. وی از استخدام متقاضیان شایسته شکایت کرد:

همه هادی هایی که این را می خواهند یا می توانند پست قبلاً برای سالهای آینده تعهداتی داشته است … علاوه بر این ، ارکسترهای دیگر نیز به دنبال استادان جالب “هستند.

یکی از گروه های برجسته در جهان برای مدت دو سال است که وقتی Daniele Gatti نوازندگان را ترک کرد بدون رهبر زندگی می کند. استاد بزرگ ایتالیایی پس از اتهام آزار و اذیت روزنامه واشنگتن پست اخراج شد.