ارکستر تئاتر ماریینسکی فصل را در فیلارمونیک Krasnoyarsk

08/28/2020
ارکستر سمفونیک Mariinsky به رهبری هنرمند خلق روسیه والری گرجیف اولین کنسرت این فصل را در فیلارمونیک منطقه ای Krasnoarsars برگزار می کند.

سرزمین کراسنویارسک با پشتیبانی دولت سرزمین کراسنویارسک.

اولین کنسرت عمومی پس از مدت طولانی اقدامات محدود کننده به پزشکان ، مددکاران اجتماعی و داوطلبانی که به طور فعال در طول همه گیری مشغول کار هستند اختصاص خواهد یافت.

کراسنوارسک به معدود شهرهایی در روسیه تبدیل خواهد شد که والری گرجیف یک کنسرت خیریه برگزار می کند.

اطلاعات ارائه شده توسط سرویس مطبوعاتی فیلارمونیک کراسنویارسک

28.08.2020