اپرا پاریس آماده افتتاح

09/07/2020
اپرای پاریس ، که تقریباً تمام سال به دلیل اعتصاب و محدودیت های بهداشتی بسته بود ، از 19 سپتامبر کار خود را از سر می گیرد.

تماشاگران به یک سری کنسرت توسط ارکستر تئاتر به رهبری فیلیپ جردن دعوت می شوند. نمایش های باله از 5 اکتبر پذیرای مهمانان خواهد بود. برنامه اپرا قرار است دیرتر از بقیه شروع شود ، چرخه “حلقه های نیبلونگن” از 23 نوامبر در ساختمان تئاتر باستیل آغاز می شود. اجراهای تمام عیار باله در ماه دسامبر با نمایش یکی از سنگهای قیمتی رپرتوار – La Bayadere ، با رقص رودلف نوری یف ، در همان صحنه از سر گرفته می شوند.

“Orpheus”

09/07/2020