خواننده و بازیگر ژولیت گروکو در فرانسه

درگذشت

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه ، خواننده و بازیگر ژولیت گروکو در سن 94 سالگی در جنوب شرقی فرانسه درگذشت.

“در روز چهارشنبه ، 23 سپتامبر 2020 ، ژولیت گرکو ، در محاصره خانواده اش در خانه محبوبش در راماتول ، درگذشت.”

علل مرگ مشخص نشده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>