هنرستان پترزبورگ نیاز به بررسی مجدد دارد

09/23/2020
به دلیل وقفه در مرمت ، ساختمان هنرستان در سن پترزبورگ نیاز به بررسی مجدد دارد.

مقامات سن پترزبورگ می گویند ،

بدون ارزیابی شرایط فنی و مهندسی ، کار از سر گرفته نمی شود. امروز ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه دستور داد تا بازسازی م institutionسسه آموزشی را تسریع کند. به گفته رئیس دولت ، نوسازی به تأخیر افتاد و به ساخت و ساز طولانی مدت تبدیل شد. امروز همچنین شناخته شد در مورد بازداشت روسای شرکت Meander ، که کارهای مرمت را انجام می داد. قرار بود نوسازی ساختمان هنرستان در مرکز سن پترزبورگ تا سال 2019 به پایان برسد.

“Orpheus”

09/23/2020