پطروسیان استپاننکو را به طلاق

متهم کرد

کمدین مشهور روسی ، یوگنی پطروسیان ، که اخیراً رسانه ها بخاطر همسر جوان و تولد یک فرزند در مورد او چیزهای زیادی می نوشتند ، گفت که او طلاق گرفته است همسر اول ، النا استپاننکو ، برخلاف میل او.

یکی از دنبال کنندگان این هنرمند در اینستاگرام از اینکه اولین ازدواج پطروسیان از هم پاشید و حتی در نکوهش های محکوم کننده ابراز تأسف کرد.

“این یک کار سنتی است که پرتاب همسران بیش از حد” که منابع خود را خرج کرده اند “که سالهاست زندگی می کنند ، تبدیل شده است” ، “یک کاربر با نام مستعار soyzyuristov به پطروسیان گفت.

ظاهراً پطروسیان از این عبارت صدمه دیده است.

“من النا استپاننکو را از زندگی ام بیرون انداختم! علاوه بر این ، او این کار را کرد ، “- گفت: این هنرمند.