یک پیانیست از روسیه رکورد جهانی بدون وقفه بازی

را شکست

نوازنده ای از سن پترزبورگ روسلان ایشداولتوف رکورد جهانی جدیدی را برای نواختن پیانو مداوم ثبت کرده است. 42 ساعت 24 دقیقه و 27 ثانیه بود.

به گفته سایت “کانال پنج” ، ایشداولتوف اعتراف کرد که “این حد بود.” او که رکوردشکنی کرد ، تصمیم گرفت خودش را شکنجه نکند و به رختخواب رفت. او نتیجه را خوب “چهار” خواند.

دفعه بعد او قصد دارد 50 ساعت مداوم بازی کند.

ماراتن در حیاط سیاره شماره 1 در پایتخت شمال برگزار شد. از 4 سپتامبر آغاز شد. در ابتدا نوازنده قصد داشت دقیقاً 50 ساعت بازی کند. اما خستگی شدید اجازه این کار را به او نداد. با این وجود ، رکورد هنوز شکسته شده است.

آخرین بار ایشداولتوف در مارس 2020 رکورد جهانی را ثبت کرد. در آن زمان ، بازی او 37 ساعت بدون وقفه ادامه داشت.