پل مک کارتنی دلیل واقعی سقوط Beatles

این نوازنده گفت: این عقیده که در زمان انحلال گروه اعضای آن از یکدیگر متنفر بودند صحیح نیست ، زیرا این گروه “خانواده” بوده است.

“اختلافات در خانواده ها وجود دارد ، اختلاف نظر وجود دارد. و برخی می خواهند یک کار را انجام دهند و برخی می خواهند کار دیگری انجام دهند. بنابراین من فکر می کنم این شکست پس از یکی از آن دعواها اتفاق افتاد. ”

گروه انگلیسی The Beatles در سال 1960 تاسیس شد. در این برنامه نوازندگان جان لنون ، پل مک کارتی ، جورج هریسون و رینگو استار حضور داشتند. درمجموع ، این مجموعه 13 آلبوم استودیویی را منتشر کرد و در سال 1970 شکست. بیتلز توسط مجله رولینگ استون به بزرگترین نوازندگان تمام دوران تبدیل شده است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>