تقدیم به گالینا اولانوا

این کتاب به ابتکار آکادمی باله روسیه Vaganova و رئیس آن نیکولای تسیسکاریدزه ، دانشجوی گالینا سرگئونا منتشر شده است. کامپایلرها عکسهای نادری را در انتشارات گنجانده اند که تقریباً هیچ کس آنها را ندیده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>