مرحله Mariinsky Primorsky

بسته شد

تئاتر ماریینسکی به ثبت موارد جدید ویروس کرونا ادامه می دهد. هنرمندان گروه کر پترزبورگ و همچنین چند تکنواز و ارکستر پس از گشت و گذار در ولادیووستوک در صحنه پریمورسکایا آلوده شدند و در آنجا با همکاران شعبه ارتباط برقرار کردند.

بنابراین ویروس کرونا به سنت پترزبورگ ختم شد. به عنوان مثال ، کسانی که در اپرای فرشته آتشین که اوایل سپتامبر برگزار شد ، اجرا کردند ، بیمار شدند.

مدیریت تئاتر Mariinsky مجبور شد نمایش اپرای Mazepa را که برای 26 سپتامبر در سن پترزبورگ برنامه ریزی شده بود ، لغو کند ، که به تعداد زیادی از افراد درگیر نیاز دارد ، در حالی که تعداد افراد آلوده هر روز است فقط در حال رشد است. در این روز “یوجین اونگین” به بینندگان سن پترزبورگ نمایش داده می شود.

در همین حال ، صحنه تئاتر پریمورسکی بسته شده است.

از درخواست رسمی مخاطبان ، نتیجه می شود که در مرحله Primorskaya در Vladivostok ، اجرای برنامه های نمایش از 11 تا 20 سپتامبر 2020 واقعاً لغو شده است. مدیریت با تصمیم توضیح داد که برخی هنرمندان با تابعیت خارجی از تعطیلات بازگشتند ، در حالی که Rospotrebnadzor شرط انزوای دو هفته ای اجباری از تاریخ ورود به روسیه را تعیین می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>