پوتین 65 سالگی تولد لاریسا دولینا را

تبریک گفت

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تولد 65 سالگی لاریسا دولینا ، هنرمند مردم را تبریک گفت.

در یک تلگرام تبریک ، رئیس دولت خاطر نشان کرد که این خواننده “صفحات روشنی در تاریخ هنر موسیقی روسیه” نوشته است. وی گفت ، این دره سنت های مدارس موسیقی پاپ و جاز را غنی کرده است.

وی خاطرنشان کرد که در تمام اجراهای این هنرمند “همیشه با موفقیت بزرگ و واقعی همراه است” و این پاداش شایسته ای برای استعداد و فداکاری وی در کار است.

رئیس جمهور برای خواننده آرزوی سلامتی و سلامتی دارد. ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور