پوتین سالگرد لیودمیلا ماکساکووا را به

تبریک گفت .jpg “class =” ff-og-image-inserted “>

ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، تلگراف تبریک تولد 80 سالگی لیودمیلا ماکساکووا ، هنرمند خلق را ارسال کرد.

رئیس دولت در تبریک های خود ، “استعداد متمایز و چند وجهی” بازیگر زن را که زندگی خود را وقف حرفه بازیگری (و) تئاتر معروف واختانگوف کرد ، یادآور شد. وی همچنین به نقش های درخشان ماکساکووا در سینما اشاره کرد.

رئیس جمهور برای بازیگر زن آرزوی سلامتی و تندرستی می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>