کارگردان “دروازه بان کهکشان” در مورد تصمیم به عدم قطع “Efremov

کارگردان فیلم” دروازه بان کهکشان “جانیک فیضیف ، در این مراسم به افتخار پیش پرده نوار صحبت می کند ، توضیح داد که چرا تصمیم گرفت فیلمبرداری از آن را با مشارکت بازیگر میخائیل افرموف ، که تا 12 سال با آن روبرو نیست ، برید. زندان برای یک تصادف راننده مرگبار در میدان اسمولنسکایا.

فیضیف به مخاطبان ضرب المثل یادآوری کرد: “خود را از زندان و از کیف خود بیرون نکش” و اعتراف کرد که او حتی به دلیل رسوایی حتی فکرش را برای “بریدن” Efremov هم نکرده است.

“من حتی یک فکر هم نداشتم که یک هنرمند درخشان را از فیلم قطع کنم … و اگر افرموف پزشک بود؟ … چه چیزی ، ما مجبور به انجام مجدد عمل های او هستیم؟ دادگاه میزان مجازات او را تعیین می کند … اما خط بزنید مدیر تأکید کرد: دستاوردهای گذشته مجاز نیستند. ”