ترمیم نوتردام به تأخیر افتاد

02.10.2020
مرمت نوتردام در پاریس که به دلیل همه گیری متوقف شده بود ، اکنون به دلیل دیگری به تأخیر افتاده است.

وزارت فرهنگ بیشتر بودجه اختصاص یافته ، نیم میلیون یورو را نه برای مرمت کلیسای جامع ، بلکه برای حقوق و پاداش کارمندان هزینه کرد. دیوان محاسبات فرانسه می گوید که این پول همچنین به پروژه های جانبی اختصاص داده شده است که حتی مورد توجه قرار نگرفته اند. کارمندان آن اکنون در تلاشند دریابند که چه مقدار پول برای بازسازی باقی مانده است. برنامه ریزی شده است که تا سال 2024 تکمیل شود.

“Orpheus”

02.10.2020