ریكاردو موتی كتاب دیگری نوشت

این انتشار مکالمه ای بین یک رهبر ایتالیایی و یک ماسیمو کاکیاری فیلسوف و زیبا شناس است. موضوع اصلی گفتگو ، متافیزیک تصویر و صدا است که من بر اساس تحلیل چرخه جوزف هایدن “هفت کلمه منجی بر روی صلیب” و شاهکار اولیه رنسانس فلورانس – “مصلوب شدن” توسط ماساچیو انجام شده است.

در سال 2010 ، زندگی نامه اولین موسیقی و سپس کلمات ریکاردو موتی منتشر شد. وی در سال 2013 مقاله “وردی ، ایتالیایی” را منتشر کرد و یک سال و نیم پیش رهبر ارکستر در ژانر اعتراف ادبی تلاش کرد و “بینهایت در اصوات” را به مخاطب ارائه داد. سفر من به موسیقی.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>