رابرت پتینسون ویروس کرونا را در صحنه بتمن

گرفت

برادران وارنر اعلام کرد که یکی از بازیگران فیلم جدید بتمن به ویروس کرونا ویروس COVID-19 در میان آلوده شده است فیلمبرداری در همان زمان ، Vanity Fair فهمید كه كمتر رابرت پتینسون بیمار شد.

گزارش شده است که این بازیگر به منزوی شدن خود رفته و فیلمبرداری به کارگردانی کارگردان مت ریوز به طور موقت متوقف شد.

این دومین وقفه در کار فیلم است: در بهار ، فیلمبرداری در میان یک بیماری همه گیر و قرنطینه متوقف شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>