مرمتگران روسی به وزیر فرهنگ در مورد بحران صنعت

اطلاع دادند

مرمتگران روسی که با اشیای میراث فرهنگی کار می کنند نامه هایی را به ولادیمیر تولستوی ، مشاور رئیس فرهنگ فدراسیون روسیه و اولگا لیوبیمووا ، وزیر فرهنگ ارسال کرده اند. که از بحران صنعت خبر داده است.

به گفته کارشناسان ، کار مرمت در کشور کاملاً تابع کدهای ساختمانی است ، که اساساً هدف ، رویکرد و اهداف روند مرمت را تغییر می دهد. به دلیل چنین سیاستی ، اشیا of میراث فرهنگی ملی ناپدید می شوند ، درخواست تجدیدنظر یادداشت می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>