روسی در مسابقه پیانو آلمان

برنده شد

پیانیست 25 ساله از روسیه هیئت منصفه را تحت تأثیر “تفسیر باریک و انفرادی خود از آثار برامس و بتهوون” قرار داد. سرگئی تانین همچنین جایزه تماشاگران را دریافت کرد. جایزه دوم به یوآو لوانون 16 ساله اسرائیلی تعلق گرفت. مقام سوم به ضیا لیو 22 ساله از چین تعلق گرفت.

از همه برندگان برای اجرای سال آینده در جشنواره موسیقی تابستانی “Kissingen Summer” دعوت شد.

سرگئی تانین فارغ التحصیل کنسرواتوار مسکو ، برنده مسابقات بین المللی روسیه ، فنلاند و آلمان است. در سال 2018 وی برنده جایزه 3 و جایزه تماشاگران در مسابقات بین المللی پیانو شد. Geza Andes در زوریخ.