تئاتر اپرا و باله رومانی افتتاحیه فصل

08.10.2020 را لغو می کند
تئاتر اپرا و باله رومانی افتتاحیه فصل را لغو می کند.

اجراهایی که قرار بود در 8 و 11 اکتبر برگزار شود از پوستر حذف شد. اینها “Tosca” ساخته پوچینی و “La Traviata” ساخته وردی هستند. تصمیم گرفته شد که اجراها به تعویق بیفتد ، اما حرف آخر متعلق به مقامات بخارست است. پایتخت رومانی همچنین به دلیل افزایش عفونت ویروس کرونا ، سینما ، بارها ، رستوران ها ، کلوپ های شبانه و کازینوها را تعطیل می کند.

“Orpheus”

08.10.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>