تئاتر اپرا و باله رومانی افتتاحیه فصل

08.10.2020 را لغو می کند
تئاتر اپرا و باله رومانی افتتاحیه فصل را لغو می کند.

اجراهایی که قرار بود در 8 و 11 اکتبر برگزار شود از پوستر حذف شد. اینها “Tosca” ساخته پوچینی و “La Traviata” ساخته وردی هستند. تصمیم گرفته شد که اجراها به تعویق بیفتد ، اما حرف آخر متعلق به مقامات بخارست است. پایتخت رومانی همچنین به دلیل افزایش عفونت ویروس کرونا ، سینما ، بارها ، رستوران ها ، کلوپ های شبانه و کازینوها را تعطیل می کند.

“Orpheus”

08.10.2020