نشست بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ لغو شد

15.10.2020
نشست بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ ، که قرار بود از 12 تا 14 نوامبر برگزار شود ، به دلیل خطر گسترش ویروس کرونا لغو می شود.

این پیام سرویس مطبوعاتی انجمن بود. این رویداد در سال 2021 برگزار می شود ، تاریخ افتتاحیه بدون تغییر است – 11 نوامبر.

“Orpheus”

15.10.2020