نشست بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ لغو شد

15.10.2020
نشست بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ ، که قرار بود از 12 تا 14 نوامبر برگزار شود ، به دلیل خطر گسترش ویروس کرونا لغو می شود.

این پیام سرویس مطبوعاتی انجمن بود. این رویداد در سال 2021 برگزار می شود ، تاریخ افتتاحیه بدون تغییر است – 11 نوامبر.

“Orpheus”

15.10.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>