ویاچسلاو ویناروسکی خواننده اپرا

درگذشت jpg “class =” ff-og-image-inserted “>

سولیست تئاتر موسیقی آکادمیک مسکو (MAMT) به نام استانیسلاوسکی و نمیرویچ-دانچنکو و تکنواز مهمان تئاتر بولشوی روسیه ویاچسلاو ویناروفسکی در 24 سپتامبر در سن 74 سالگی درگذشت. ایگور وویناروسکی پسر این هنرمند در این باره به خبرنگاران گفت.

به گفته وی ، مرگ پدرش را در خانه فرا گرفت. این ساعت 2 بامداد اتفاق افتاد. علت مرگ مشخص نیست با این حال ، بستگان ویروس کرونا را کاملا رد می کنند. پسر پیشنهاد می کند که مشکلات پانکراس یا روده می تواند منجر به مرگ شود.

مقاله مرتبط  کاونت گاردن در 17 اکتبر درهای خود را باز خواهد کرد