ویاچسلاو ویناروسکی خواننده اپرا

درگذشت jpg “class =” ff-og-image-inserted “>

سولیست تئاتر موسیقی آکادمیک مسکو (MAMT) به نام استانیسلاوسکی و نمیرویچ-دانچنکو و تکنواز مهمان تئاتر بولشوی روسیه ویاچسلاو ویناروفسکی در 24 سپتامبر در سن 74 سالگی درگذشت. ایگور وویناروسکی پسر این هنرمند در این باره به خبرنگاران گفت.

به گفته وی ، مرگ پدرش را در خانه فرا گرفت. این ساعت 2 بامداد اتفاق افتاد. علت مرگ مشخص نیست با این حال ، بستگان ویروس کرونا را کاملا رد می کنند. پسر پیشنهاد می کند که مشکلات پانکراس یا روده می تواند منجر به مرگ شود.