جشنواره Sobinovsky به تعویق افتاد

بررسی بهاره امسال به تعویق افتاده است ، اکنون تاریخها به طور نامحدود منتقل می شوند. قرار بود سی و سومین گردهمایی در تاریخ 9 اکتبر در تئاتر اپرا و باله ساراتوف آغاز شود که قصد دارد فصلی جدید با جشنواره را افتتاح کند.

برنامه ریزی شده بود که جشنواره به موضوع “موسیقی جنگ و پیروزی” اختصاص یابد. وقایع نمایش باید در چندین مکان برگزار می شد: فیلارمونیک ساراتوف ، هنرستان و تئاتر درام.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>