یکی از کارمندان هنرستان مسکو به ظن قتل پیانیست

30/09/2020 دستگیر شد
یک کارمند هنرستان مسکو ایلیا چالیخ ، که مظنون به قتل پیانیست و برگزار کننده کنسرتهای ارکستر فیلارمونیک ملی نیکیتا کوکلین است ، در مسکو دستگیر شد. “>

تصمیم برای انتخاب محرومیت تا 29 نوامبر توسط دادگاه باسمانی پایتخت اتخاذ شد.

سرویس مطبوعاتی دادگاه توضیح داد که در 31 آگوست 2019 کوکلین به دیدار چالیخ آمد ، جایی که آنها همراه با دوست دیگری از حوزه موسیقی شروع به نوشیدن الکل کرد. در هنگام جشن ، رسوایی بین آنها درگرفت که درگیری به پایان رسید و در نتیجه کوکلین درگذشت.

چالیخ اظهار داشت که او و دوستش سعی کردند کوکلین را آرام کنند و علت مرگ وی مصرف بیش از حد الکل بود. با این حال ، محققان بر این باورند که پیانیست توسط دوستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است.

فرهنگ

09/30/2020