Stradivarius معلوم شد که جعلی است

با این حال ، معاینه نشان داد که ویولن جعلی آلمانی است. با این حال ، به دلیل سن قابل احترام می تواند ارزشمند باشد.

“چنین ویولونی پس از ترمیم ممکن است از دو تا سه هزار دلار هزینه داشته باشد” – – کارشناس لاریسا کرچنکو توضیح داد.

به گفته مالک ویولن ، یوری کورنوسف ، وی هنوز تصمیمی برای فروش نگرفته است.

“البته ، من از نظر متخصص ناراحتم. افسانه هایی در مورد این ویولن در خانواده ما وجود داشت و پدر ، پدربزرگ ها و پدربزرگ های بزرگ من معتقد بودند که این ساز اصلی استرادیواریوس است. “