فیلمبرداری “بتمن” پس از ویروس کرونا در رابرت پتینسون

از سر گرفته شد

برادران وارنر فیلمبرداری “بتمن” جدید با بازی رابرت پتینسون را از سر گرفت. پیش از این ، با تشخیص COVID-19 یکی از بازیگران ، کار در انگلیس به حالت تعلیق درآمد. رسانه ها گزارش دادند که پرونده پتینسون بوده است.

یک نماینده استودیو به ورایتی گفت که کار روی فیلم دوباره از روز پنجشنبه آغاز شد.