سینماهای ایالات متحده ممکن است یک سال دیگر

تعطیل بمانند

فکر می کنم این نیاز به واکسیناسیون گسترده در فاوسی در طول پخش مستقیم گفت ، برای چندین ماه همراه با حفظ طیف وسیعی از اقدامات بهداشتی . در حال حاضر ، بسیاری از ایالت های ایالات متحده به افتتاح سالن های سینما اجازه می دهند ، اما صحنه های درام و موسیقی هنوز در بسته هستند. بنابراین ، اپرای متروپولیتن قصد دارد فقط در تاریخ 31 دسامبر از مردم پذیرایی کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>