سینماهای ایالات متحده ممکن است یک سال دیگر

تعطیل بمانند

فکر می کنم این نیاز به واکسیناسیون گسترده در فاوسی در طول پخش مستقیم گفت ، برای چندین ماه همراه با حفظ طیف وسیعی از اقدامات بهداشتی . در حال حاضر ، بسیاری از ایالت های ایالات متحده به افتتاح سالن های سینما اجازه می دهند ، اما صحنه های درام و موسیقی هنوز در بسته هستند. بنابراین ، اپرای متروپولیتن قصد دارد فقط در تاریخ 31 دسامبر از مردم پذیرایی کند.