Tugan Sokhiev در پاریس

اجرا خواهد کرد 09/28/2020
Tugan Sokhiev در 18 تا 19 اکتبر با ارکستر پاریس در فیلارمونیک پاریس اجرا خواهد کرد. این برنامه شامل: کنسرت برای پیانو و ارکستر توسط شومان ، تکنواز ژان فردریک نیبورگر و مجموعه ای از “دریاچه قو” است که توسط خود سوخیف ویرایش شده است.

به دلیل مشکلاتی که در پرواز وجود دارد ، دیگر کنسرتهای Tugan Sokhiev که برای پایان ماه سپتامبر اعلام شده است ، توسط همکاران وی کارگردانی می شود: Esa-Pekki Salonen و Paavo Järvi.

“Orpheus”

09/28/2020