گردشگران می توانند از موزه های

بازدید کنند 25.08.2020
Rospotrebnadzor ممنوعیت سفرهای گروههای جهانگردی را لغو کرده است. >

آنها دوباره می توانند از موزه ها ، ذخایر و مناطق کاخ و پارک روسیه بازدید کنند. در همین زمان ، این اداره از بلند کردن محدودیت در سینماها خودداری کرد. توجه داشته باشید که مقامات قبلی می گفتند ترتیب صندلی های شطرنج را در سالن های کنسرت و تئاترها لغو می کند ، و قصد دارند قوانین جدید را تا پایان ماه اوت اعلام کنند.

“Orpheus” < / span>

25.08.2020