تیانی لو در مسابقه گئورگ سلتی

13.10.2020 پیروز شد
نهمین مسابقه گئورگ سلتی برنده را اعلام کرد.

جایزه اول توسط نیوزیلندی تبار چینی تیانی لو انجام شد. در فینال این رقابت ها که در فرانکفورت برگزار شد ، لو گابور هونتوری مجارستانی و ژوهانس زان آلمانی را شکست داد. در اوایل سال جاری ، این دختر قبلاً در مسابقات ایتالیایی گیدو کانتلی برنده شده بود. تیانی لو در حال حاضر مدیر موسیقی St. Woolos Sinfonia ”و رهبر ارکستر اپرای ملی ولز.

“Orpheus”

13.10.2020

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>