نویسنده ضربه I Like To Move It

اریک موریلو ، دی جی ، موسیقی دان ، تهیه کننده پروژه Reel 2 Real ، در ایالات متحده آمریکا در سن 49 سالگی درگذشت.

موفقیتی که من دوست دارم حرکت کنم در سال 1993 باعث شهرت جهانی او شد.

علت مرگ در حال مشخص شدن است. پلیس میامی کشف جسد این هنرمند را تأیید کرد.