درگذشت مترجم “اولیس” الهیات سرگئی خوروژی

الهیات ، فیلسوف و مترجم سرگئی هوروژی در سن 78 سالگی در مسکو درگذشت.

“دبیر اعظم پاول ولیکانف ، معاون رئیس حوزه علمیه سرتنسکی ،” باز ، اما متواضع ، متفکر ، “در مورد او در یک شبکه اجتماعی نوشت:” عمیقاً مذهبی – اما متعصب تنگ نظر نیست. “

هوروشی به عنوان مترجم آثار نویسنده ایرلندی جیمز جویس مشهور است. به ویژه ، وی به همراه ویکتور خینکیس در ترجمه “اولیس” کار کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>