ولادیمیر نیکونف نوازنده تئاتر بولشوی درگذشت

< / div>

تکنسین تئاتر بولشوی تئاتر روسیه ، ولادیمیر نیکونف درگذشت. او 82 ساله بود. همانطور که توسط سرویس مطبوعاتی تئاتر گزارش شده ، هنرمند خلق در بیمارستان 67 درگذشت. وی از سال 1957 تا 1978 به عنوان تکنواز باله تئاتر بولشوی و همچنین مدرس راهنما بود.

ولادیمیر نیکونف در 28 نوامبر 1937 به دنیا آمد. وی از دانشکده رقص شناسی مسکو فارغ التحصیل شد و پس از آن در شرکت باله بولشوی پذیرفته شد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>