موسسات فرهنگی در مسکو به دلیل عدم رعایت اقدامات ضد اپیدمی

بسته خواهند شد

النا آندریوا ، رئیس بخش مسکو ، در این باره هشدار می دهد: “ ما همچنان اخطارها و درخواست ها را ادامه می دهیم. اما راه دیگری نخواهیم داشت. ما فعالیتهای فرهنگی را که با الزامات مربوط به ویروس کرونا سازگار نیستند به حالت تعلیق در می آوریم. همه م institutionsسسات دیگر “کار خواهند کرد.

به برگزارکنندگان رویدادها توصیه می شود در آخر هفته ها که تعداد زیادی بازدید کننده دارند تعداد شرکت های نظافت را افزایش دهند و ماسک ، دستکش و مواد ضد عفونی کننده برای کارمندان فراهم کنند. Rospotrebnadzor به لزوم تغییر شکل دادن محل و همه اشیایی که بازدید کننده لمس می کند را یادآوری می کند.

از ماه اوت ، محدودیت های قرنطینه تا حدی در مسکو برداشته شده است. تئاترها و سالن های کنسرت به شرطی که سالن تماشاخانه بیش از نصف نباشد ، برای عموم باز شد.